HR Advies in de Zorg

“Mijn visie is dat de beste bedrijfsresultaten worden gerealiseerd in een omgeving waar medewerkers de ruimte krijgen te excelleren.”
“Ik ben een steunpilaar voor management en zoek vertrouwen bij medewerkers door een transparante wijze van communiceren en het zoeken naar creatieve oplossingen.”

Diensten

HR Advies en Ondersteuning in de Zorg

Door mijn vele jaren ervaring in de zorg ben ik snel inzetbaar. Dat kan zijn voor vragenstukken als functiewaardering, functiebeschrijving, werving en selectie recruiting maar ook voor projecten.

Ik heb expertise op het gebied van loopbaanontwikkeling, competentie- management, invoering van E-HRM, bijvoorbeeld bij het jaargesprek of E-learning. Ik kan u adviseren op het gebeid van formatiebeheer, een formatieplaatsenplan opstellen en u helpen bij de inrichting van een personeelsinformatiesysteem.

Ondersteuning en juridisch advies voor zorgmedewerkers

De Zorg heeft te maken met ingrijpende veranderingen. Functies vervallen of veranderen. Sociale plannen worden opgesteld.

Als lid van de Commissie Sociale Begeleiding Vlietland Ziekenhuis, voorzitter Commissie Sociale Begeleiding Rijndam revalidatiecentrum te Rotterdam en voorzitter IBC van diverse ziekenhuizen in Den Haag heb ik veel expertise opgebouwd om veranderingsprocessen te beoordelen en te adviseren over processen. Voorkomen is beter dan genezen. Ik ondersteun u graag in de wetenschap dat ik een toegevoegde waarde kan hebben voor mens en organisatie

Interim HR opdrachten

Is uw manager P&O of uw HR-adviseur voor een langere periode uitgeschakeld? Door mijn brede ervaring ben ik in staat werkzaamheden snel over te nemen. Ik ben beschikbaar voor 3 à 4 dagen in de week.
Heeft u behoefte uw afdeling P&O, na vertrek van de manager, opnieuw in te richten?

Ik kan de bestaande werkzaamheden voor u blijven uitvoeren en een scan maken van sterke en zwakke punten. Op basis hiervan kan ik een verbeterplan implementeren en ondertussen met u zoeken naar een nieuwe manager of voorbereidingen treffen indien u P&O wil samenvoegen met een ander organisatieonderdeel.

Over

Voor meer informatie over mij, zie:

carloreeser.nl

Contact

Vul hieronder uw gegevens en uw bericht in en ik zal u zo snel mogelijk beantwoorden!

U kunt ook zelf een email sturen of telefonisch contact opnemen: